banner
banner

önüm

more>>

biz hakda

d0797e07

näme edýäris

Soňky ýyllarda täze tehnologiýanyň ösmegi we bazaryň ösmegi bilen gülläp ösmek we ösmek ukybymyzy görkezdik - bazardaky güýjümiz halkymyzyň, önümlerimiziň we çözgütlerimiziň tagallasy bilen öser. Satuw kärdeşlerimiz ýa-da müşderi hyzmatynyň wekilleri bilen iş salyşýarsyňyzmy, Hangzhou Fuyang Shirleyya Office Supplies Co., Ltd. gyssagly, şahsy hyzmaty wada berýär. Bäsdeşlik nyrhlarynda iň oňat önümleri hödürlemeklige bolan yhlasymyz, ähli iş zerurlyklaryňyza gaýdyp geler.

more>>
Köpräk oka

Habar býulletenlerimiz, önümlerimiz, täzeliklerimiz we ýörite tekliplerimiz hakda iň soňky maglumatlar.

Gollanma üçin basyň
img

amaly

 • 200+ 200+

  Hyzmatdaşlar

 • 17Y 17Y

  Önümçilik tejribesi

 • 500+ 500+

  Önüm mukdary

 • 15M 15M

  Ualyllyk satuw

habarlar

Etiketkalar nähili ýasalýar?

Etiketka kagyzlary gaplamak we marka dünýäsinde möhüm rol oýnaýar. Kagyz belliklerini, iň oňat kagyz belliklerini, ýokary hilli kagyz belliklerini gözleýärsiňizmi ýa-da ygtybarlylyk gözleýärsiňizmi?

Etiketkalar nähili ýasalýar?

Etiketka kagyzlary gaplamak we marka dünýäsinde möhüm rol oýnaýar. Kagyz belliklerini, iň oňat kagyz belliklerini, ýokary hilli kagyz belliklerini gözleýärsiňizmi ýa-da ygtybarlylyk gözleýärsiňizmi?
more>>

POS kwitansiýa printeri näme?

Pos kwitansiýa printerleri bilen tanyşlyk Bölek we myhmansöýerlik dünýäsinde POS (Satyş nokady) giriş printeri adalgasy köplenç eşidilýär. POS kwitansiýa printeri, p üçin döredilen ýöriteleşdirilen enjam
more>>

Habaryňyzy goýuň